Dirigent

pheijboerNa orgel,- piano en theorielessen te hebben gevolgd aan de Zeeuwse- en Gemeentelijke muziekschool te Bergen op Zoom, volgde Paul Heijboer een vakopleiding aan het Brabants Conservatorium te Tilburg.
Hij studeerde het hoofdvak orgel bij Bram Beekman en hoofdvak koordirectie bij Cees Rotteveel.
Voor bijvak orkestdirectie had hij les van Jac. van Steen en voor bijvakken zang- en stemvorming van Hans Smout.

In 2000 volgde hij een praktijkcursus orkestdirectie bij het Randstedelijk Begeleidingsorkest. Ook volgde hij lessen bij Joop Schets van de Hogeschool Gorinchem.

Paul is werkzaam als privéleraar orgel en piano en is als parttime muziekleraar verbonden aan het Calvijn College te Tholen.
Hij is dirigent van verscheidene koren, een instrumentaal ensemble, organist van de Gereformeerde Gemeente te Tholen, lid van de examencommissie van de VOGG en docent van de cursus koordirectie van de Bond van Zangverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten (BZGG).

Kijk voor meer informatie op www.paulheijboer.nl